Kart

Her finner du en oversikt over digitale karttjenester i Elverum kommune

Digitalt kart

Plandialog

Geoinnsyn (en forenklet innsynsløsning med kommunale kartdata)

Publisert av Nina Bårdseng. Sist endret 03.06.2015
Besøksadresse servicekontoret og publikumstjenester : Kommunehuset Folkvang, Lærerskolealleen 1, 2408 Elverum
Postadresse: PB 403, 2418 Elverum. Tlf 62 43 30 00 postmottak@elverum.kommune.no
Kommunenr: 0427 Org nr. 952 857 991, kontonr. 61640600011
Webredaktør: Kate Langsethagen
padlock