Kart

Her finner du en oversikt over digitale karttjenester i Elverum kommune

Geoinnsyn:

Enkel kartløsning som også fungerer på mobil eller nettbrett. Begrenset tilgang på innhold og funksjoner. Kartlag som kan legges oppå bakgrunnskartet er gjeldende arealplaner, reguleringsplaner under arbeid, eiendomsgrenser og tiltak (etter plan- og bygningsloven) Klikk her for Geoinnsyn

Standard kartløsning:

Denne kartløsningen inneholder flere temakart og flere funksjoner enn Geoinnsyn. Kartløsningen fungerer ikke på mobil eller nettbrett. Klikk her for  Digitalt kart

Plandialog:

Denne karttjenesten viser arealplaner. Her kan du følge med hvor i planprosessen en reguleringsplan er, lese plandokumenter og selv sende innspill til planer som er ute på høring.Klikk her for Plandialog

3D webkart

Elverum har kartdata som er tilrettelagt for visning i 3D. Denne løsningen får du tilgang til ved å klikke på 3D-knappen langt til høyre på knapperaden i standard kartløsningen. Klikk her for 3D webkart

Publisert av Nina Bårdseng. Sist endret 05.10.2015

Handlings- og økonomiplan 2017-2020

Handlings- og økonomiplanen for 2017 – 2020 er nå heldigital.

Du finner den her.

Følg byplanarbeidet her

Besøksadresse servicekontoret og publikumstjenester : Kommunehuset Folkvang, Lærerskolealleen 1, 2408 Elverum
Postadresse: PB 403, 2418 Elverum. Tlf 62 43 30 00 postmottak@elverum.kommune.no
Kommunenr: 0427 Org nr. 952 857 991, kontonr. 61640600011
Webredaktør: Kate Langsethagen
Login for redigering