Publisert 24.04.2015
rådhuset taket toppen.jpg

I neste uke rives stillaset rundt kontordelen på rådhuset. Stillaset rundt rådhustårnet og ved inngangen på baksiden av bygget, blir stående til midten av juni.

Publisert 22.04.2015
Irene hyllest.jpg

Som kjent ønsker Irene Evenstad Midtlund å gå av med pensjon og tidligere varslet sin avgang. Siste arbeidsdag for rådmannen blir 31.mai.

Publisert 09.04.2015
eldreomsorg.jpg

Flertallet i formannskapet sa onsdag nei til å konkurranseutsette Lyngholtet og Jotunhaugen sykehjem. 29. april skal saken opp til behandling i kommunestyret.

Publisert 27.03.2015
dusj.jpg

Energiråd Innlandet AS er klare med et nytt energisparetips til oss. Nå handler det om energisparing på baderommet.  

Publisert 25.03.2015
eldreomsorg.jpg

Rådmann Irene Evenstad Midtlund innstiller på å konkurranseutsette sykehjem. Alternativet for rådmannen er nedlegging og opphør av tjenester i Elverum kommune skriver rådmannen i sin utredning.

Publisert 25.03.2015
facebook illu.jpg

Vi ønsker å presisere at ytringsfriheten er i varetatt i retningslinjer og reglement i Elverum kommune. – Ytringsfriheten står sterkt og er viktig for oss. Er det ansatte som opplever at de ikke får lov til å ytre seg så ønsker vi å vite det, understreker rådmann Irene Evenstad Midtlund.

Publisert 18.03.2015
norgetakkerdeg.JPG

Kjenner du noen som fortjener Regjeringens nye minnemedalje for sin innsats under andre verdenskrig? Vi trenger din hjelp!   

Publisert 17.03.2015
handlings- og økonomiplan 2014.JPG

Rådmannen varslet forrige uke at Elverum kommune gikk med 26, 7 millioner kroner i underskudd i 2014.  Rådmannens ledergruppe har nå fått i oppdrag å finne innsparingstiltak for 30 millioner kroner i 2015. – De har fått beskjed om at alle steiner nå må snus, uttaler rådmann Irene Evenstad Midtlund.

 

Publisert 17.03.2015
Biofyringsolje.jpg

Energiråd Innlandet gir oss et nytt energisparetips. Denne uken handler det om klimanøytral oppvarming med biofyringsolje.  

Publisert 11.03.2015
handlings- og økonomiplan 2014.JPG

I dag fikk formannskapet presentert hovedtall fra fjorårets regnskap. Årsresultatet viser 26,7 millioner i underskudd. Det er et alt for høyt aktivtetsnivå.  Vi er nødt til å kutte og legge et nytt budsjett for 2015 for å dekke fjorårets underskudd og få ned aktivtetsnivået, uttaler rådmann Irene Evenstad Midtlund.

Publisert 04.03.2015
eldreomsorg.jpg

I forrige uke ble utredningen om konkurranseutsetting av sykehjemmene i Elverum sendt på høring. I den forbindelse er det en rekke spørsmål som både ansatte og andre ønsker svar på. Her finner du spørsmål og svar om konkurranseutsetting.

Publisert 02.03.2015
Energirådgiver.jpg

Enten du har et energikrevende hus som skal totalrenoveres, eller du bare ønsker å energimerke boligen din, kan du få profesjonell bistand fra en kvalifisert rådgiver. 

Publisert 27.02.2015
eldreomsorg.jpg

Utredningen av konkurranseutsetting av Elverum kommunes sykehjem viser at det er penger å spare på å konkurranseutsette. Utredningen sendes nå på høring blant de tillitsvalgte før saken sendes til politisk behandling. 

Publisert 13.02.2015
ellen rismyr.jpg

Ellen Rismyr (42) er tilbudt stillingen som rektor på Lillemoen og Melåsberget skoler.  

Publisert 13.02.2015
hyttetak.jpg

Energiråd Innlandet er klare med et nytt sparetips. Denne gangen handler det om energisparing på hytta.  

Besøksadresse servicekontoret og publikumstjenester : Kommunehuset Folkvang, Lærerskolealleen 1, 2408 Elverum
Postadresse: PB 403, 2418 Elverum. Tlf 62 43 30 00 postmottak@elverum.kommune.no
Kommunenr: 0427 Org nr. 952 857 991, kontonr. 61640600011
Webredaktør: Kate Langsethagen
padlock