Publisert 14.04.2014
1814 i 2014_NY.png

Har du hørt de syngende lærerne på Elverum ungdomsskole? De har nå startet en lærerværelse-stafett for å få få flere til å bli med Elverums gigantiske 17. mai kor.

Publisert 03.04.2014
Hjerter

Drikkevann, bibliotek og fritidstilbud til ungdom er alle gode eksempler på kommunale tjenester som innbyggerne i Elverum er strålende fornøyde med. Det kommer tydelig fram i helt ferske spørreundersøkelser.

Publisert 22.03.2014
konkuransebilde.jpg

Vi er stolte av drikkevannet vårt, og det håper vi at du også er. Nå ønsker vi å se hva elverumsvannet betyr for deg. Bli med på vår bildekonkurranse!

Publisert 18.03.2014
Elverumsmodellen 1 hele gruppen ny.jpg

Et unikt samarbeidsprosjekt har startet opp i Elverum. Nå står flyktningtjenesten, Elverum læringssenter og NAV sammen for å hjelpe flere flyktninger inn i arbeidslivet.

Publisert 04.03.2014
Mange penger

I dag fikk formannskapet presentert hovedtall fra fjorårets regnskap. Netto driftsresultatet viser 4,6 millioner i underskudd for 2013 – som i 2012 er det fortsatt et høyt aktivitetsnivå.

Publisert 04.03.2014
etablerere ny.jpg

Det er endringer i ledelsen i sektor familie og helse. Her får du oversikten over endringene.  

Publisert 17.02.2014
MAD 16

Se for deg hvilken magi det kan bli med et Elverums-kor bestående av 1.814 sangere på selveste 17. mai. I Elverum tør man å tenke stort for å markere at det er 200 år siden Grunnloven ble vedtatt.

Publisert 30.01.2014
objects-stationery-draw-10141-l.jpg

Formannskapet ønsker at arbeidet med å vurdere konkurranseutsetting av sykehjem og kjøkken tas videre til neste fase.  I tillegg fortsetter utredingen av fritt brukervalg.

Publisert 14.01.2014
vinnere høyde.jpg

Vi har en lang og god idrettstradisjon i Elverum. Hvert år hedrer vi dem som har vunnet NM eller bedre det siste året - vi trenger din hjelp til å få oversikten over alle våre vinnere i 2013.

Publisert 05.12.2013
skilt.jpg

Det var en tydelig stolt ordfører som foretok den offisielle åpningen av avlastningsenheten Vestly og den nye delen på Vestad skole.

Publisert 03.12.2013
Skolesjef Tord Arnesen.jpg

Elverum er i vekst og innen 2030 vil det over 530 flere elever ved Elverumskolen. Skolesjef Tord Arnesen la i dag frem skolestrukturutredningen som skisserer opp en rekke tiltak for å møte veksten og sikre gode skoler med forsvarlig økonomisk drift.  

Publisert 04.11.2013
Folkehelse

I forbindelse med praksisprosjektet "Pasientsikkerhet knyttet til ernæring hos hjemmeboende med demenssykdom" inviteres du nå til fagdag om ernæring.  

Publisert 30.10.2013
mye folk.jpg

Med 230 besøkende ble Elverumregionen sitt "Flytt hjem" arrangement i Oslo en knallsuksess.

Publisert 30.10.2013
Penger

 Rådmannen la i dag frem sitt forslag til handlings- og økonomiplan for de neste fire årene. Budsjettet er preget av stramhet, nøkternhet og begrenset utvikling.

 

Publisert 29.10.2013
støttekontakt.jpg

Ønsker du å bidra til at mennesker med behov for bistand kan få en mulighet til en fritid med mening? Da er du velkommen til Scandic Hotel Hamar 13.november klokken 18.00

Besøksadresse servicekontoret og publikumstjenester : Kommunehuset Folkvang, Lærerskolealleen 1, 2408 Elverum
Postadresse: PB 403, 2418 Elverum. Tlf 62 43 30 00 postmottak@elverum.kommune.no
Kommunenr: 0427 Org nr. 952 857 991, kontonr. 61640600011
Webredaktør: Kate Langsethagen
padlock