Tannhelsetjenester

Fylkeskommunen har ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten og skal sørge for at de som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket, har tilgang til nødvendig tannhelsehjelp.

Du finner mer informasjon om den offentlige tannhelsetjenesten i Hedmark på Hedmark fylkeskommunens nettsider.

Besøksadresse servicekontoret og publikumstjenester : Kommunehuset Folkvang, Lærerskolealleen 1, 2408 Elverum
Postadresse: PB 403, 2418 Elverum. Tlf 62 43 30 00 postmottak@elverum.kommune.no
Kommunenr: 0427 Org nr. 952 857 991, kontonr. 61640600011
Webredaktør: Kate Langsethagen
Login for redigering