Landbruk og miljø

Landbruk og miljø er en enhet under sektor for teknikk og miljø. 

Sentrale oppgaver for enheten er :

* informasjon og veiledning miljø og landbruksspørsmål,
* forvaltning av tilskuddsordninger landbruk og miljø
* skogfondsaker
* næringsutvikling - jordbruk, skogbruk og utmark
* eiendomsinformasjon
* delingssaker etter jordloven

Vakttelefoner:
• Viltpåkjørsler: tlf. 97036972
• Veterinærvakt: tlf.908 00 906

Besøksadresse: Kommunehuset Folkvang, Lærerskolealleen 1

Postadresse: Elverum kommune, boks 403, 2418 Elverum
Telefon: 624 33 000
Fax: 62 43 31 00
 

Her finner du skogfondkalkulatoren (excel) (XLS, 48 kB)

Elgbeitetakst Elverum øst 2013 og vurdering av utviklingen i perioden 2009 - 2013 (PDF, 4 MB)
 

Ansatte:

  • Erik Stenhammer – Landbrukssjef/skogbrukssjef. tlf: 91747811 – (enhetsleder, skogsaker, landbruksvei, lovsaker, arealsaker)
  • Dagrun Bergersveen Jordbrukssjef,  tlf 62 43 31 15 /95 125 243 (jordbrukssaker, lovsaker, arealsaker)
  • Karin Elise Nilssen - miljøkoordinator – tlf: 62 43 31 13/ 950 22 215 (miljø, forurensning, jakt, utmark, motorferdsel i utmark)
  • Borgny Fredheim – saksbehandler tlf. 62 43 31 11 (Tilskudd, jordbrukssaker, landbruksregister)
  • Jan Bekken – rådgiver skogbruk - tlf: 62 43 30 08/482 93 036 (skogfond, skogsaker, landbruks-GIS,kart)
  • Per Bækkemoen – koordinator skogsveier 62 43 31 04/99 64 76 25

 

Les Landbruksbladet - informasjon til jord og skogbrukere i Elverum

Besøksadresse servicekontoret og publikumstjenester : Kommunehuset Folkvang, Lærerskolealleen 1, 2408 Elverum
Postadresse: PB 403, 2418 Elverum. Tlf 62 43 30 00 postmottak@elverum.kommune.no
Kommunenr: 0427 Org nr. 952 857 991, kontonr. 61640600011
Webredaktør: Kate Langsethagen
Login for redigering