Fastleger i Elverum

Formålet med fastlegeordningen er å bedre kvaliteten i allmennlegetjenesten ved at alle som ønsker det, skal kunne få en fast allmennlege å forholde seg til. De fleste som er bosatt i Norge har krav på fastlege.

Disse gruppene har rett til å stå på en fastlegeliste:

  • Alle personer som har folkeregistrert adresse i Norge
  • Asylsøkere som har D-nummer
  • NATO-personell som har D-nummer, og deres familie
  • D-nummer er et id-nummer, som tildeles personer som ikke fyller vilkårene for å få tildelt ordinært fødsels- og personnummer.

 

Dersom du har krav på fastlege, vil også dine egne barn under 16 år ha rett til å stå på den samme fastlegelisten som foreldrene. Personer som har flyttet innenfor Norge, og innen tre år flytter tilbake til tidligere kommune, kan få tilbake tidligere fastlege.

Du finner mer informasjon om fastlegeordningen her (ekstern lenke)

Adresser og telefonnummer for legesentrene

  • Labyrinten legesenter, Elvarheimgata 10 c, 2408 Elverum, tlf 62 41 91 60
  • Sentrum legesenter, Elvarheimgata 10 c, 2408 Elverum, tlf 62 41 40 14/ 62 41 20 08/ 62 41 38 80
  • Helsetorget legesenter, Helsetorget, Mart'nssenteret, 2408 Elverum., tlf 62 43 36 50
  • Parken legesenter, Storgata 51, 2406 Elverum, tlf 62 41 61 66
  • Activia legesenter, St. Olavsgate 5, 2406 Elverum, tlf 62 40 10 60

 

Elverum interkommunale legevakt tlf 62 41 15 00

Lokalisert ved akuttmottaket i Sykehus Innlandet HF, Elverum.

Det er døgnbasert legevaktformidling som gir råd og veiledning og som videreformidler pasienter til fastlege i telefonvakt.

Sist endret 09.04.2015
Besøksadresse servicekontoret og publikumstjenester : Kommunehuset Folkvang, Lærerskolealleen 1, 2408 Elverum
Postadresse: PB 403, 2418 Elverum. Tlf 62 43 30 00 postmottak@elverum.kommune.no
Kommunenr: 0427 Org nr. 952 857 991, kontonr. 61640600011
Webredaktør: Kate Langsethagen
Login for redigering