Jordmortjenesten


gravid
gravid


Besøksadresse:
Skogvegen 3
Postadresse: Elverum kommune, 2418 Elverum

Tlf: 62 43 60 60, mellom kl. 14.00 - 15.00


Jordmortjenesten skal:
- sikre den gravide og fosterets helse ved å tilby regelmessige - helseundersøkelser.
- drive forebyggende veiledning og rådgivning
- være et tilbud om støtte og omsorg i svangerskapsperioden

Hvem får tjenesten?
- alle gravide i kommunen er velkommen til svangerskapskontroll og omsorg.

Hva omfatter tjenesten?
- Svangerskapskontrollen skjer i samarbeid med fastlegen og jordmor.
- Som forberedelse til foreldrerollen tilbys de gravide fødsels- og foreldreforberedende grupper. 

Hvordan få tjenesten?
Gravide kan selv ta kontakt etter første konsultasjon hos lege.
Du bestiller time ved å ringe eller henvende deg på helsestasjonen.                                   Time hos jordmor er gratis.

 
Publisert av Nina Bårdseng. Sist endret 20.11.2012
Tjeneste (1)
Besøksadresse servicekontoret og publikumstjenester : Kommunehuset Folkvang, Lærerskolealleen 1, 2408 Elverum
Postadresse: PB 403, 2418 Elverum. Tlf 62 43 30 00 postmottak@elverum.kommune.no
Kommunenr: 0427 Org nr. 952 857 991, kontonr. 61640600011
Webredaktør: Kate Langsethagen
Login for redigering