Publisert 06.05.2015
irene alvorlig 1.jpg

Rådmann Irene Evenstad Midtlund  er sykmeldt. I dag har hun meddelt formannskapet at årsaken er at hun blir tillagt andre motiver enn omsorg for pasientene og hatet som rettes mot henne blir for sterkt.

Publisert 04.05.2015
Skru av PC-skjermen III (2).jpg

Energiråd Innlandet er klare med et nytt energisparetips til oss. Denne gangen handler det om hvordan man kan spare energi på kontoret sitt.  

Publisert 30.04.2015
Folkvangtomta grus.jpg

Nå starter arbeidet med å oppgradere Folkvangtomta til betalt langtidsparkering. Dette medfører at deler av parkeringsplassen må stenges mens arbeidet pågår.

Publisert 29.04.2015
formannskap marit erik og irene.jpg

Fra høsten 2015 skal formannskapsmøter i Elverum kommune skje på fredager. Møteplanen 2. halvår 2015 for administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret er nå klar.

Publisert 29.04.2015
åpningsbilde.jpg

Nye undersøkelser viser at brukere av Elverum kommune sine tjenester føler at de blir behandlet med respekt. Ansatte i Elverum kommune er også godt fornøyd med arbeidsgiveren.  

Publisert 29.04.2015
eldreomsorg.jpg

Sykehjemmene Lyngholtet og Jotunhaugen i Elverum skal ikke konkurranseutsettes. Det vedtok flertallet i kommunestyret i kveld.

Publisert 28.04.2015
Rolf Storsveen og Erik Hanstad.jpg

Ordfører Erik Hanstad og rådgiver for idrett og fysisk aktivitet, Rolf Storsveen, viser stolt frem det synlige beviset på at Elverum er en Friluftslivets år kommune.  

Publisert 24.04.2015
rådhuset taket toppen.jpg

I neste uke rives stillaset rundt kontordelen på rådhuset. Stillaset rundt rådhustårnet og ved inngangen på baksiden av bygget, blir stående til midten av juni.

Publisert 22.04.2015
Irene hyllest.jpg

Som kjent ønsker Irene Evenstad Midtlund å gå av med pensjon og tidligere varslet sin avgang. Siste arbeidsdag for rådmannen blir 31.mai.

Publisert 09.04.2015
eldreomsorg.jpg

Flertallet i formannskapet sa onsdag nei til å konkurranseutsette Lyngholtet og Jotunhaugen sykehjem. 29. april skal saken opp til behandling i kommunestyret.

Publisert 27.03.2015
dusj.jpg

Energiråd Innlandet AS er klare med et nytt energisparetips til oss. Nå handler det om energisparing på baderommet.  

Publisert 25.03.2015
eldreomsorg.jpg

Rådmann Irene Evenstad Midtlund innstiller på å konkurranseutsette sykehjem. Alternativet for rådmannen er nedlegging og opphør av tjenester i Elverum kommune skriver rådmannen i sin utredning.

Publisert 25.03.2015
facebook illu.jpg

Vi ønsker å presisere at ytringsfriheten er i varetatt i retningslinjer og reglement i Elverum kommune. – Ytringsfriheten står sterkt og er viktig for oss. Er det ansatte som opplever at de ikke får lov til å ytre seg så ønsker vi å vite det, understreker rådmann Irene Evenstad Midtlund.

Publisert 18.03.2015
norgetakkerdeg.JPG

Kjenner du noen som fortjener Regjeringens nye minnemedalje for sin innsats under andre verdenskrig? Vi trenger din hjelp!   

Publisert 17.03.2015
handlings- og økonomiplan 2014.JPG

Rådmannen varslet forrige uke at Elverum kommune gikk med 26, 7 millioner kroner i underskudd i 2014.  Rådmannens ledergruppe har nå fått i oppdrag å finne innsparingstiltak for 30 millioner kroner i 2015. – De har fått beskjed om at alle steiner nå må snus, uttaler rådmann Irene Evenstad Midtlund.

 

Besøksadresse servicekontoret og publikumstjenester : Kommunehuset Folkvang, Lærerskolealleen 1, 2408 Elverum
Postadresse: PB 403, 2418 Elverum. Tlf 62 43 30 00 postmottak@elverum.kommune.no
Kommunenr: 0427 Org nr. 952 857 991, kontonr. 61640600011
Webredaktør: Kate Langsethagen
padlock