Kommunevåpnet

Elverum kommune har valgt en ugle som symbol i sitt kommunevåpen.

Kommunevåpen - Klikk for stort bilde

Elverums kommunevåpen er tegnet av Arvid Sveen.
Han fikk i mai 1988 i oppdrag å utarbeide to alternative forslag, et med ugle og et med symbolsk framstilling av skog.

Da de to utkastene ble presentert i slutten av juni, valgte formannskapet å gå inn for uglemotivet. Fargevalget sto ei tid uavklart, men i et kommunestyremøte i september ble det vedtatt at kommunevåpenet skulle være ”I rødt ei gull ugle med utslåtte vinger.”
Dette ble godkjent ved Kgl. res. av 9. desember 1988. I foredraget het det bl. a. at ”Det våpen som Elverum kommunestyre har vedtatt i møte 12.09.88 under sak nr. 373/88, er et heraldisk korrekt våpen. Så vidt en kan se, vil det heller ikke krenke rettighetene til andre våpeneiere som en må ta hensyn til.”

Symbolikken bak valget av ugla er beskrevet slik: ”Den er et symbol for visdom og undervisning, og peker på Elverum som skolesenter.
De fleste ugler er skogsfugler, og ugla kan også representere våre ville dyr og fugler, og dermed symbolisere skogens og utmarkas betydning for Elverum før og nå.

Endelig kan ei aktiv ugle med løftede vinger og klørne utspilt symbolisere forsvarsviljen, Elverum som garnisonsby og begivenhetene i Elverum i aprildagene 1940.
Fargevalget med gull på rødt, og dermed likheten med riksvåpenet, kan også peke på kongehusets og Stortingets nære tilknytning til Elverum i april 1940.”

Publisert av Nina Bårdseng. Sist endret 18.10.2013

Handlings- og økonomiplan 2016-2019

 Handlings- og økonomiplanen for 2016 - 2017 er nå heldigital.

  Du finner den her.

Besøksadresse servicekontoret og publikumstjenester : Kommunehuset Folkvang, Lærerskolealleen 1, 2408 Elverum
Postadresse: PB 403, 2418 Elverum. Tlf 62 43 30 00 postmottak@elverum.kommune.no
Kommunenr: 0427 Org nr. 952 857 991, kontonr. 61640600011
Webredaktør: Kate Langsethagen
Login for redigering